Kirjoita tähän hakemasi!
Turun kaupunginkirjasto

Ihmisoikeuskaupungit

Turun kaupunginkirjasto

Ihmisoikeuskaupungit

Aika

1.8.2021–31.12.2022

Koordinaattori/Päätoteuttaja

Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti

Yhteistyökumppanit

 • Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)
 • Rahoittaja

 • Turun kaupunki
 • Budjetti

  150 000 €

  Åbo Akademin osuus budjetista

  50 000 € (33%)

  Ihmisoikeuskaupungit: Viitekehys ihmisoikeuksien toimeenpanolle paikallistasolla

  Ihmisoikeuksien toimeenpanon paikallistasolla (lokalisaatio) merkityksen kasvaminen on verrattain uusi ilmiö kansainvälisessä ihmisoikeusoikeuskeskustelussa ja -lainsäädännössä. Paikallisilla viranomaisilla on velvollisuus noudattaa ihmisoikeuksia, mutta ne voivat myös itse osallistua ihmisoikeuksien paikallisen toimeenpanon ja merkitysten muovaamiseen yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa. Merkittävänä esimerkkinä tällaisesta paikallisesta toimeenpanosta on nk. ihmisoikeuskaupunkien perustaminen.

  Turku on ottanut aktiivisen roolin suhteessa ihmisoikeuksiin. Se on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDGs), turvaamaan lasten ja muiden haavoittuvien ryhmien aseman sekä edistämään ja toteuttamaan laajan joukon muita ihmisoikeuksia. Turun kaupungilla ei kuitenkaan ole vielä käytössään työkalua ihmisoikeuksien toimeenpanoon yhdenmukaisella tavalla. Tämä tutkimushanke pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Hankkeen lähtökohtana on näkemys siitä, että ihmisoikeusperustainen lähestymistapa osana ihmisoikeuskaupunki -konseptin soveltamista voisi tarjota hyödyllisen metodin ihmisoikeuksia koskevien ja niihin liittyvien tavoitteiden toteuttamiseen. Hanke pyrkii tuottamaan kokonaisvaltaista tietoa Turun kaupungin päätöksenteon pohjaksi kaupungin mahdolliselle sitoutumiselle ihmisoikeuskaupungiksi. Hanke tukee useita Turun kaupungin strategiassa määriteltyjä tavoitteita. Se tarjoaa yhdenmukaisen tavan ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja tukea haavoittuvassa asemassa olevia kaupunkilaisia. Se myös vahvistaa asukkaiden osallisuutta tärkeänä osana kaupungin ydintoimintoja, suunnittelua ja päätöksentekoa. Hankkeen innovatiivisuus kytkeytyy ihmisoikeuskaupunki -konseptin soveltamiseen Suomen kontekstissa sekä hankkeessa sovellettavaan yhdessä luovaan lähestymistapaan. Hanketta tullaan toteuttamaan yhteistyössä Turun kaupungin ja sen keskeisten yhteistyötahojen, kuten kansalaisjärjestöjen kanssa.

  Tutkijat:

  Elina Pirjatanniemi, professori, Ihmisoikeusinstituutin johtaja
  Lisa Grans, tutkijatohtori
  Kristiina Vainio, projektitutkija

  Lisätietoja: Lisa Grans lisa.grans@abo.fi Kristiina Vainio kristiina.vainio@abo.fi

  Linkki projektin verkkosivulle

  Kuva: Turun kaupunki, Gunnar Högnäs