Skriv här det du söker efter!

Mångsidig bedömning i ett välmående gymnasium

Mångsidig bedömning i ett välmående gymnasium

Tid

1.5.2023–30.6.2025

Finansiär

 • Utbildningsstyrelsen
 • Budget

  48 391 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  48 391 euro (100%)

  Gymnasielärare ges möjlighet stärka sin kompetens i bedömningsfrågor enligt målen i GLP 2019, skapa samsyn i bedömningsfrågor i de enskilda gymnasierna, stärka tryggheten i den egna bedömningspraxisen samt uppgöra skolvisa pedagogiska bedömningsplaner.
  Projektet förverkligas som flerformsutbildning, bestående av närstudiedagar, webbinarier, frågestunder och workshops både skilt för skolledningen och gemensamt med hela kollegier.
  Ledningsgrupperna handleds i de kollegiala processerna.

  Kontakta oss

  Arna Pellas

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande

  Maria Wingren

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal