Skriv här det du söker efter!

Mångfald2 och Mikromatte

Mångfald2 och Mikromatte

Tid

1.2.2024–31.5.2025

Finansiär

 • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
 • Budget

  40 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  40 000 euro (100%)

  Den här fortbildningen, som riktar sig till barn i ålder 0 – 12 år, utgör en del av den större
  helheten “Naturvetenskap och matematik för ökad jämlikhet och välmående 2024–2027″. Fortbildningen består av två moduler (”Mikromatte” och ”Mångfald ger styrka”), och
  riktar sig både till pedagoger (i form av personlig handledning och gruppträffar) och direkt till
  barnen (utomhuslektioner och -aktiviteter).

  Kontakta oss

  Elin Kjellberg

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande

  Bengt-Johan Skrifvars (Ansvarig forskare)

  Verksamhetsledare 

  för Skolresurs

  Centret för livslångt lärande
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal