Skriv här det du söker efter!

MAAMERI

MAAMERI

Time:

1.3.2020–31.8.2022

Projektet MAAMERI utreder hur skärgårdshavets ekosystem reagerar på förändringar i näringsbelastningen

Kontakta oss

Tiina Salo

Projektforskare  Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Till projektets webbsida