Skriv här det du söker efter!

Tiina Salo

Tiina Salo

Tiina Salo

Projektforskare 

Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

tiina.salo@abo.fi

Forskningsprofil