Skriv här det du söker efter!

Ljus i sikte – Utveckling och stöd av elevers välbefinnande (SIKTE)

Ljus i sikte – Utveckling och stöd av elevers välbefinnande (SIKTE)

SIKTE

Tid:

1.1.2022–31.12.2024

Finansiär:

  • Svenska Kulturfonden
  • Högskolestiftelsen i Österbotten

Projektägare:

Åbo Akademi, samarbetsprojekt mellan specialpedagogiken och utvecklingspsykologin

Syftet med projektet är att undersöka utvecklingsdynamiken mellan elevers välbefinnande, motivation och prestationer inom årskurserna 4–8, samt hur välbefinnandet kan stödas med hjälp av mångprofessionellt samarbete i skolan. Projektet följer en långitudinell design, där elever (i tre kohorter: åk 4, åk 5, och åk 6, N ≈ 600) följs upp under tre år (2022–2024).

Kontakta oss

Johan Korhonen

Biträdande professor (tenure track) 

i pedagogisk psykologi

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

johan.korhonen@abo.fi

Tfn +358 469219474

Anna Widlund

Universitetslärare 

i specialpedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

anna.widlund@abo.fi

Christel Sundqvist

Universitetslärare 

i specialpedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

christel.sundqvist@abo.fi

Tfn +358 469219483