Skriv här det du söker efter!

Ljus i sikte – Utveckling och stöd av elevers välbefinnande (SIKTE)

Ljus i sikte – Utveckling och stöd av elevers välbefinnande (SIKTE)

Tid

1.1.2022–31.12.2024

Projektägare

Åbo Akademi, samarbetsprojekt mellan specialpedagogiken och utvecklingspsykologin

Finansiär

 • Svenska Kulturfonden
 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Syftet med projektet är att undersöka utvecklingsdynamiken mellan elevers välbefinnande, motivation och prestationer inom årskurserna 4–8, samt hur välbefinnandet kan stödas med hjälp av mångprofessionellt samarbete i skolan. Projektet följer en långitudinell design, där elever (i tre kohorter: åk 4, åk 5, och åk 6, N ≈ 600) följs upp under tre år (2022–2024).

  Kontakta oss

  Johan Korhonen

  Professor 

  i pedagogisk psykologi

  Socialvetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Anna Widlund

  Universitetslektor 

  i specialpedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Christel Sundqvist

  Äldre universitetslektor 

  i specialpedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier