Kirjoita tähän hakemasi!

Light in Sight – Development and support for students’ well-being (SIKTE)

Light in Sight – Development and support for students’ well-being (SIKTE)

Aika

1.1.2022–31.12.2024

Koordinaattori/Päätoteuttaja

Åbo Akademi, samarbetsprojekt mellan specialpedagogiken och utvecklingspsykologin

Rahoittaja

 • Svenska Kulturfonden
 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Hankkeen tavoitteena on tutkia oppilaiden hyvinvoinnin, motivaation ja koulusuoritusten kehityksellistä dynamiikkaa, ja miten hyvinvointia voi tukea moniammatillisen yhteistyön avulla. Hanke on toteutettu pitkittäisasetelmana, missä opiskelijoita (kolme kohorttia: luokat 4, 5 ja 6, N ≈ 600) seurataan kolmen vuoden ajan (2022–2024).

  Ota yhteyttä

  Johan Korhonen

  Professori 

  Sosiaalitieteet

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

  Christel Sundqvist

  Vanhempi yliopistonlehtori 

  Kasvatustiede

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta