Skriv här det du söker efter!

Leva Leka Lära

Leva Leka Lära

Tid

1.1.2020–31.12.2022

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • University of Helsinki
 • Syftet med projektet LEVA LEKA LÄRA är att utforska hur barns förutsättnigar för att leva ett hållbart liv kan stärkas genom att befrämja hållbarhetsarbetet inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Vi riktar ett särskilt intresse mot utvecklandet av en relationell världsbild, baserad på förståelsen av att människan är tätt sammanflätad med hela livsväven.

  Vi undersöker hur praktiska och pedagogiska förhållningssätt kan bidra till en mera hållbar livsstil och till resiliens (kapaciteten att hantera utmaningar och motgångar på ett konstruktivt sätt) bland både barn och vuxna. Mera specifikt utforskar vi hur naturkontakt, holistiska och konstbaserade närmandesätt kan leda till en ”hoppets och handlingens pedagogik”. Vår ambition är att befrämja genuint transformativa och transgressiva lärprocesser hos både barn och vuxna i den lärande gemenskapen.

  I projektet samverkar vi bland annat med personalen vid Åbo Akademis nätverk av övningsdaghem och med studerande inom kandidat- och magisterprogrammen i småbarnspedagogik. Du kan följa projektet på vår blogg: https://blogs2.abo.fi/live-play-learn/

  Kontakta oss

  Christin Furu

  Universitetsforskare 

  i småbarnspedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida