Skriv här det du söker efter!

Kreativ personcentrerad vårdkonst

Kreativ personcentrerad vårdkonst

Tid

1.9.2021–30.6.2024

Projektägare

Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Konstuniversitetet
 • Samarbetsparter

 • Arcada
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Prakticum
 • Axxell
 • Yrkesakademin i Österbotten
 • Finansiär

 • Svenska kulturfonden
 • Föreningen Konstsamfundet
 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Aktiastiftelsen
 • Budget

  318 000 euro

  Kreativ personcentrerad vårdkonst är ett fortbildnings- och utvecklingsprojekt i Svenskfinland som genomförs i samarbete mellan Åbo Akademi (Enheten för hälsovetenskaper och Centret för livslångt lärande), Konstuniversitetet samt närvårdar- och sjukskötarutbildningar i Svenskfinland (Axxell, Prakticum, Yrkesakademin i Österbotten, Yrkeshögskolan Novia och Arcada). 

  Projektet avser utveckla, implementera och evaluera ett kreativt, personcentrerat arbetssätt och -verktyg med konst och kultur inom yrkesutbildningen och äldreomsorgen för att långsiktigt förändra vårdkulturen i Svenskfinland.  

  Projektet består av tre delprojekt med syften att

  a) utbilda vårdlärare inom finlandssvenska yrkesutbildningar som ger närvårdar- och sjukskötarexamen att integrera kreativ personcentrerad vårdkonst i undervisningen riktad till äldrevården  

  b) implementera det nya arbetssättet och nya arbetsmetoder i äldrevården genom att utveckla närvårdar- och sjukskötarstuderandes färdigheter och kompetens för kreativ personcentrerad vårdkonst genom utveckling av kursplanerna för både de teoretiska och praktiska studierna inom äldrevården 

  c) evaluera effekten av verksamheten på olika plan: hos de utbildade vårdlärarna, närvårdar- och sjukskötarstuderande samt hos handledande personal inom äldrevårdspraktiker, där evalueringen omfattar en analys av faktorer i verksamhetsmiljön som möjliggör eller förhindrar etablering av kulturella och konstnärliga arbetssätt och processer.   

  Kontakta oss

  Camilla Stenbäck

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande
  Till projektets webbsida