Skriv här det du söker efter!

KalejdoSPRÅK 2022-2025

KalejdoSPRÅK 2022-2025

Tid

1.9.2022–30.6.2025

Finansiär

 • Aktiastiftelsen i Vasa
 • Aktia stiftelsen
 • Ett utvecklings och forskningsprojekt baserat på aktionsforskning vars syfte är att utveckla språkdidaktiska modeller som förankrar en holistisk, ämnesövergripande och språkmedveten språkstig från årskurs 1 till gymnasiet.

  Kontakta oss

  Marina Bendtsen (Ansvarig forskare)

  Universitetslektor 

  i främmande språkens didaktik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Liselott Forsman

  Universitetslektor 

  i flerspråkighetsdidaktik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal