Skriv här det du söker efter!

Innokomp

Innokomp

Innokomp

Tid:

1.9.2017–30.8.2020

Finansiär:

  • Undervisnings- och kulturministeriet

Projektägare:

Åbo universitet

Budget:

600 000 euro

Övriga projektparter:

  • Helsingfors universitet
  • Åbo universitet
  • Östra Finlands universitet

Åbo Akademis del av budgeten:

130 800 euro (22%)

Innokomp-projektet utvecklar pedagogiska verksamhetsmodeller som stärker jämlikhet och beaktar olika lärandetyper i slöjdundervisningen inom grundläggande utbildning och lärarutbildning. Projektets centrala utvecklingsområden är slöjdens mångmaterialitet, samarbete mellan lärare, digitala inslag och arbetsmetoder i slöjd samt utveckling av elevernas idéskapande och innovationskompetens inom slöjd. Varje deltagande universitet genomför utvecklingsarbetet i samarbete med slöjdlärare inom grundläggande utbildning.

Kontakta oss

Mia Porko-Hudd

Professor 

i slöjdpedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

mia.porko-hudd@abo.fi

Tfn +358 469219376