Skriv här det du söker efter!

Innokomp

Innokomp

Tid

1.9.2017–30.8.2020

Projektägare

Åbo universitet

Övriga projektparter

 • Helsingfors universitet
 • Åbo universitet
 • Östra Finlands universitet
 • Finansiär

 • Undervisnings- och kulturministeriet
 • Budget

  600 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  130 800 euro (22%)

  Innokomp-projektet utvecklar pedagogiska verksamhetsmodeller som stärker jämlikhet och beaktar olika lärandetyper i slöjdundervisningen inom grundläggande utbildning och lärarutbildning. Projektets centrala utvecklingsområden är slöjdens mångmaterialitet, samarbete mellan lärare, digitala inslag och arbetsmetoder i slöjd samt utveckling av elevernas idéskapande och innovationskompetens inom slöjd. Varje deltagande universitet genomför utvecklingsarbetet i samarbete med slöjdlärare inom grundläggande utbildning.

  Kontakta oss

  Mia Porko-Hudd

  Professor 

  i slöjdpedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida