Skriv här det du söker efter!

Melanie Rydgren

Melanie Rydgren

Melanie Rydgren

Projektassistent 

i vårdvetenskap

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

melanie.rydgren@abo.fi

Forskningsprofil