Skriv här det du söker efter!

Hippo - hybrida lärstigar

Hippo - hybrida lärstigar

Hippo

Tid:

1.12.2020–31.12.2021

Finansiär:

  • Media-alan tutkimussäätiö

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

64 468 euro

Övriga projektparter:

  • Otava
  • Schildts & Söderströms

Åbo Akademis del av budgeten:

64 468 euro (100%)

Projektets mål är att förstå hur lärare och elever upplever de digitala lärmiljöerna och läromedlen som formar de digitala lärstigar som uppstått i covid-19 pandemins kölvatten. Vi tar avstamp i de positiva upplevelserna och i de element som fungerar bra.

Studien utförs i Vasa Övningsskolas gymnasium i samråd med förlagen Otava och Schildts & Söderströms, vars digitala läromedel ingår i studien.

Utgående från ett användarcentrerat perspektiv studerar vi lärstigarna för att få en forskningsbaserad förståelse för och vision kring hur framtidens hybrida lärstigar kunde se ut – i en verklighet där närstudier och distansstudier blandas.

På basen av resultaten skapar vi ett proof of concept för en god hybrid lärstig, baserad på lärarnas och elevernas dokumenterade erfarenheter.

Konceptet kommer att arbetas fram i en samskapande process mellan forskarna, lärarna, eleverna och förlagen.

Projektledning: Yvonne Backholm-Nyberg
Forskningsansvarig: Fritjof Sahlström
Projektgrupp: Joachim Majors, Antti Paakkari, Verneri Valasmo, Susanne Hägglund

Kontakta oss

Yvonne Backholm-Nyberg

Verksamhetschef 

vid Experience Lab

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

yvonne.backholm-nyberg@abo.fi

Tfn +358 505218716