Skriv här det du söker efter!

Hippo - hybrida lärstigar

Hippo - hybrida lärstigar

Tid

1.12.2020–31.12.2021

Projektägare

Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Otava
 • Schildts & Söderströms
 • Finansiär

 • Media-alan tutkimussäätiö
 • Budget

  64 468 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  64 468 euro (100%)

  Projektets mål är att förstå hur lärare och elever upplever de digitala lärmiljöerna och läromedlen som formar de digitala lärstigar som uppstått i covid-19 pandemins kölvatten. Vi tar avstamp i de positiva upplevelserna och i de element som fungerar bra.

  Studien utförs i Vasa Övningsskolas gymnasium i samråd med förlagen Otava och Schildts & Söderströms, vars digitala läromedel ingår i studien.

  Utgående från ett användarcentrerat perspektiv studerar vi lärstigarna för att få en forskningsbaserad förståelse för och vision kring hur framtidens hybrida lärstigar kunde se ut – i en verklighet där närstudier och distansstudier blandas.

  På basen av resultaten skapar vi ett proof of concept för en god hybrid lärstig, baserad på lärarnas och elevernas dokumenterade erfarenheter.

  Konceptet kommer att arbetas fram i en samskapande process mellan forskarna, lärarna, eleverna och förlagen.

  Projektledning: Yvonne Backholm-Nyberg
  Forskningsansvarig: Fritjof Sahlström
  Projektgrupp: Joachim Majors, Antti Paakkari, Verneri Valasmo, Susanne Hägglund

  Kontakta oss

  Yvonne Backholm-Nyberg

  Verksamhetschef 

  vid Experience Lab

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier