Skriv här det du söker efter!

Gerontologisk regional databas (GERDA): enkätdatainsamling 2016

Gerontologisk regional databas (GERDA): enkätdatainsamling 2016

Tid

1.1.2015–

Projektägare

Åbo Akademi (socialvetenskaper, hälsovetenskaper), Yrkeshögskolan Novia, Seinäjoki yrkeshögskola, Umeå Universitet, Högskolan på åland

Finansiär

 • Svensk-Österbottniska Samfundet
 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Aktiastiftelsen i Vasa
 • Svenska Kulturfonden
 • Projektet Gerontologisk Regional Databas (GERDA) är ett mångvetenskapligt samarbete mellan Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Seinäjoki Yrksehögskola och Vasa Universitet (år 2005-2007) i Finland och Umeå Universitet i Sverige. Projektet fokuserar på det goda åldrandet och har sin bakgrund i Umeå 85+ projektet som inleddes redan år 2000, men kom att utvecklas och utvidgas så att projektet följdes med verksamhet på båda sidor om Kvarken, i Västerbotten och Österbotten. Datainsamlingen har varit av två slag: postenkäter (65+) och strukturerade intervjuer i form av hembesök till de allra äldsta (85+).

  GERDA projektet har under den period som det pågått i Österbotten och Västerbotten bidragit till att fördjupa kunskapen om olika aspekter av äldres hälsa och livsvillkor. Resultaten från GERDA projekten visar framförallt att gruppen äldre är ytterst heterogen. Å ena sidan finns den största gruppen där de allra flesta mår bra och lever självständigt och aktivt liv. Å andra sidan finns det även en grupp sköra och sjuka äldre med stora hjälp- och vårdbehov. Med hjälp av GERDA kan vi lyfta fram aspekter av åldrandet både för den grupp som ännu har god hälsa, är aktiv, delaktiga och har allmänt välbefinnande men även för den grupp av äldre vars hälsa, delaktighet, välbefinnande minskar vilket innebär att risken för exkludering, marginalisering och utanförskap ökar.

  GERDA data möjliggör komparativa studier mellan svensk- och finskspråkiga samt mellan Österbotten, Södra Österbotten och Västerbotten. Därtill kan vi studera förändringar i det goda åldrandet över en längre tid både på kohortnivå och på individnivå.

   

  Ett nytt enkätustkick äger rum hösten 2021.

  Tidigare datainsamlingar i Österbotten: Enkätdatainsamling: 2005, 2010 och 2016 hembesöksdatainsamling: 2005-2007 och 2010-2012

   

  Besök gärna vår hemsida för merinformation

  Kontakta oss

  Fredrica Nyqvist

  Äldre universitetslektor 

  i socialpolitik

  Socialvetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida