Skriv här det du söker efter!

FutuDem – The Future of Democracy

FutuDem – The Future of Democracy

Tid

1.3.2019–28.2.2023

Projektägare

Institutet för Samhällsforskning vid Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Justitieministeriet
 • Åbo stad
 • Finlands Kommunförbund
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Toppenheten ”Demokratins framtid” (The Future of Democracy – Center of Excellence in Public Opinion Research, FutuDem) kartlägger demokratins tillstånd i världen och testar hur deltagardemokratiska modeller, särskilt samtalsdemokrati, fungerar i praktiken. Med hjälp av denna finansieringen förstärker Åbo Akademi sin ställning som det ledande universitetet i Finland när det gäller forskning i samhällsopinion.

  Institutet för samhällsforskning (Samforsk) koordinerar toppenheten som består av statsvetare i Åbo och Vasa. FutuDem forskar i ett nära samarbete med ledande demokratiforskare i världen. Dessutom samarbetar toppenheten med Justitieministeriet, Åbo stad, Finlands Kommunförbund och Sveriges Kommuner och Landsting för att ge praktiska råd när det gäller folkligt deltagande i demokratiskt beslutsfattande.

  Kontakta oss

  Kimmo Grönlund

  Professor 

  i statskunskap

  Samhällsvetenskaper

  Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik