Skriv här det du söker efter!

Framtidsbygget – fortbildning i småbarnspedagogik för lärare vid yrkesläroanstalter

Framtidsbygget – fortbildning i småbarnspedagogik för lärare vid yrkesläroanstalter

Tid

1.12.2023–31.12.2025

Finansiär

 • Utbildningsstyrelsen
 • Budget

  35 229 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  35 229 euro (100%)

  Projektet Framtidsbygget erbjuder fortbildning för lärare vid yrkesläroanstalter som utbildar examensstuderande i småbarnspedagogik. Fortbildningen fokuserar dels på en kvalitativ småbarnspedagogik som en del av lärstigen, dels på den småbarnspedagogiska verksamhetens grundstenar. Projektet genomförs som en webbaserad fortbildning under hösten 2024 och våren 2025. Helheten består av tematiska webbinarier med föreläsningar och workshoppar som kompletteras med ett webbaserat kunskapsmaterial. Deltagarnas nätverkande och gemensamma kompetensutveckling ingår även i projektet. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi genomför projektet i samarbete med Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (småbarnspedagogik) vid Åbo Akademi. I fortbildningen har deltagarna möjlighet att erhålla KL-studiepoäng.

  Kontakta oss

  Cilla Nyman

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande

  Jessica Nylund

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande

  Katri Hansell

  Forskningsledare 

  i småbarnspedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal