Skriv här det du söker efter!

Flerspråkighet och språklig utsatthet i socialarbetets digitaliserande miljöer

Flerspråkighet och språklig utsatthet i socialarbetets digitaliserande miljöer

Tid

1.11.2021–31.12.2023

Projektägare

Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Svenska social- och kommunalhögskolan
 • Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet
 • Finansiär

 • Social- och hälsovårdsministeriet
 • statsrådets forskningsmedel
 • Budget

  413 940 euro

  Forskningsprojektet SOSKIELI kommer att utveckla inkluderande metoder för socialt arbete med särskilt utsatta klienter som har andra modersmål än svenska, finska och samiska. Projektet fokuserar på fyra klientgrupper: unga, barnfamiljer, familjer med barn med funktionsvariationer och äldre över 65 år. Forskningsresultaten skall kunna tillämpas inom såväl socialpolitiskt beslutsfattande, praktiskt socialt arbete, välfärdsorganisationer och universitetsundervisning.

  Flerspråkighet i det sociala arbetet undersöks både teoretiskt och praktiskt i Österbotten och i huvudstadsregionen. Trots att språklig sensitivitet är central i all myndighetsverksamhet har vi ganska lite kunskap om hur språklig mångfald och språklig sårbarhet hanteras i den professionella vardagen. Utmaningarna har förstärkts i och med pandemin och digitaliseringen av sociala tjänster. Språklig utsatthet leder ofta till sårbarheter i hela servicesystemet och korrelerar med andra former av strukturell ojämlikhet baserad på exempelvis ålder, klass, kön och funktionsförmåga. Projektet bygger på konsortiets tidigare forskning kring migration, ojämlikhet och social exkludering i den nordiska välfärdsstaten.

  Forskningsprojektet utgår från medforskning och kunskapsproduktionen sker tillsammans med klienterna, professionella samt tredje sektorns organisationer.

   

   

  Forskargrupp
  PD Camilla Nordberg, PI
  PD Meri Kulmala
  PD Camilla Granholm
  PD Eveliina Heino
  PD Hanna Kara
  PM Anni-Mari Lassila
  PD Antero Olakivi

  Forskningsgruppen har en mångdisciplinär bakgrund inom bland annat socialt arbete, socialpolitik och sociologi samt migrationsforskning och regional- och kulturforskning.

   

   

  Forskningsmiljöer och –samarbete

  Ordering the ’Migrant Family’: Power Asymmetry Work and Citizenization in Welfare Professional Bureaucracies, MigraFam (2017–2023), Finlands akademi, https://www.abo.fi/en/project/ordering-the-migrant-family/

  Professional expertise in the multilingual landscape of welfare service work in Finland (2021–2022), Högskolestiftelsen i Österbotten

  Centre of Excellence in Research on Ageing and Care, CoE AgeCare (2018–2025), Finlands akademi, https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/research/projects/agecare

  INEQ – Helsinki Inequality Initiative, Helsingfors universitet, https://www2.helsinki.fi/en/ineq-helsinki-inequality-initiative

  Satakieli – monikielisyyden tutkimus hyvinvointivaltiossa, https://blogs.helsinki.fi/satakieli/

  Time to Get Heard: Co-creating Avenues for Youth Participation for Socially Sustainable Child Protection Services (2021-2023), Nordiska ministerrådet, https://blogs.helsinki.fi/timetogetheard/

  Kanssatutkimuksen tutkijaverkosto, https://blogs.helsinki.fi/kanssatutkimus/

   

  Forskningsledare

  Camilla Nordberg

  Äldre universitetslektor 

  i socialpolitik

  Socialvetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier