Skriv här det du söker efter!

Flerspråkighet och språklig utsatthet i socialarbetets digitaliserande miljöer

Flerspråkighet och språklig utsatthet i socialarbetets digitaliserande miljöer

SOSKIELI

Tid:

1.11.2021–31.12.2023

Finansiär:

  • Social- och hälsovårdsministeriet
  • statsrådets forskningsmedel

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

413 940 euro

Övriga projektparter:

  • Svenska social- och kommunalhögskolan
  • Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet

Forskningsprojektet SOSKIELI kommer att utveckla inkluderande metoder för socialt arbete med särskilt utsatta klienter som har andra modersmål än svenska, finska och samiska. Projektet fokuserar på fyra klientgrupper: unga, barnfamiljer, familjer med barn med funktionsvariationer och äldre över 65 år. Forskningsresultaten skall kunna tillämpas inom såväl socialpolitiskt beslutsfattande, praktiskt socialt arbete, välfärdsorganisationer och universitetsundervisning.

Flerspråkighet i det sociala arbetet undersöks både teoretiskt och praktiskt i Österbotten och i huvudstadsregionen. Trots att språklig sensitivitet är central i all myndighetsverksamhet har vi ganska lite kunskap om hur språklig mångfald och språklig sårbarhet hanteras i den professionella vardagen. Utmaningarna har förstärkts i och med pandemin och digitaliseringen av sociala tjänster. Språklig utsatthet leder ofta till sårbarheter i hela servicesystemet och korrelerar med andra former av strukturell ojämlikhet baserad på exempelvis ålder, klass, kön och funktionsförmåga. Projektet bygger på konsortiets tidigare forskning kring migration, ojämlikhet och social exkludering i den nordiska välfärdsstaten.

Forskningsprojektet utgår från medforskning och kunskapsproduktionen sker tillsammans med klienterna, professionella samt tredje sektorns organisationer.

 

 

Forskargrupp
PD Camilla Nordberg, PI
PD Meri Kulmala
PD Camilla Granholm
PD Eveliina Heino
PD Hanna Kara
PM Anni-Mari Lassila
PD Antero Olakivi

Forskningsgruppen har en mångdisciplinär bakgrund inom bland annat socialt arbete, socialpolitik och sociologi samt migrationsforskning och regional- och kulturforskning.

 

 

Forskningsmiljöer och –samarbete

Ordering the ’Migrant Family’: Power Asymmetry Work and Citizenization in Welfare Professional Bureaucracies, MigraFam (2017–2023), Finlands akademi, https://www.abo.fi/en/project/ordering-the-migrant-family/

Professional expertise in the multilingual landscape of welfare service work in Finland (2021–2022), Högskolestiftelsen i Österbotten

Centre of Excellence in Research on Ageing and Care, CoE AgeCare (2018–2025), Finlands akademi, https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/research/projects/agecare

INEQ – Helsinki Inequality Initiative, Helsingfors universitet, https://www2.helsinki.fi/en/ineq-helsinki-inequality-initiative

Satakieli – monikielisyyden tutkimus hyvinvointivaltiossa, https://blogs.helsinki.fi/satakieli/

Time to Get Heard: Co-creating Avenues for Youth Participation for Socially Sustainable Child Protection Services (2021-2023), Nordiska ministerrådet, https://blogs.helsinki.fi/timetogetheard/

Kanssatutkimuksen tutkijaverkosto, https://blogs.helsinki.fi/kanssatutkimus/

 

Forskningsledare

Camilla Nordberg

Akademilektor 

i socialpolitik

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

camilla.nordberg@abo.fi

Tfn +358 469211081