Kirjoita tähän hakemasi!

Monikielisyys ja kielellinen haavoittuvuus sosiaalityön digitalisoituvilla kentillä

Monikielisyys ja kielellinen haavoittuvuus sosiaalityön digitalisoituvilla kentillä

Aika

1.11.2021–31.12.2023

Koordinaattori/Päätoteuttaja

Åbo Akademi

Hankepartnerit/Osatoteuttajat

 • Svenska social- och kommunalhögskolan
 • Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta
 • Rahoittaja

 • STM Valtion tutkimusrahoitus
 • Budjetti

  413 940 €

  Tässä Åbo Akademin ja Helsingin yliopiston yhteishankkeessa tutkitaan monikielistä sosiaalityötä fyysisissä ja digitaalisissa ympäristöissä ja kehitetään osallistavia menetelmiä sosiaalityöhön asiakkaiden kanssa, joiden äidinkieli on jokin muu kuin ruotsi, suomi tai saame. Hankkeessa keskitytään neljään asiakasryhmään: lapsiperheisiin, perheisiin joissa on vammaisia lapsia, nuoriin ja yli 65-vuotiaisiin. Tavoitteena on, että hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää niin sosiaalipoliittisessa päätöksenteossa, käytännön sosiaalityössä, hyvinvointijärjestöjen toiminnassa kuin yliopistojen opetuksessakin.

  Hankkeessa tarkastellaan monikielisyyttä sosiaalityössä sekä teoreettiselta kannalta että käytännön tasolla Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla ja kysytään, miten kielellinen monimuotoisuus ja haavoittuvuus otetaan huomioon hyvinvointivaltion palveluissa ja päivittäisissä kohtaamisissa. Haasteet ovat lisääntyneet sosiaalipalveluiden digitalisaation ja poikkeusolojen myötä. Kielellisesti heikompi asema johtaa usein haavoittuvuuteen kohtaamisissa palvelujärjestelmän kanssa. Siihen voi liittyä myös muuta, esimerkiksi iästä, koulutustaustasta, sukupuolesta tai toimintakyvystä johtuvaa rakenteellista eriarvoisuutta. Hanke täydentää konsortion aiemmin tekemiä tutkimuksia, jotka ovat käsitelleet maahanmuuttoa, eriarvoisuutta ja sosiaalista syrjäytymistä pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa.

  Menetelmällisesti hanke sitoutuu kanssatutkijuuden periaatteisiin ja tätä kautta tiedon yhteistuotantoon niin haavoittuvassa asemassa olevien sosiaalityön asiakkaiden kuin heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten ja järjestötoimijoiden kanssa.

   

  Tutkimusryhmä

  VTT Camilla Nordberg, PI
  VTT Meri Kulmala
  VTT Camilla Granholm
  VTT Eveliina Heino
  VTT Hanna Kara
  VTM Anni-Mari Lassila
  VTT Antero Olakivi

  Tutkimusryhmä on monitieteinen, sisältäen muun muassa sosiaalityön, sosiaalipolitiikan ja sosiologian sekä siirtolaisuustutkimuksen ja alue- ja kulttuurintutkimuksen osaamista.

   

  Tutkimusympäristöt ja –yhteistyö

  Ordering the ’Migrant Family’: Power Asymmetry Work and Citizenization in Welfare Professional Bureaucracies, MigraFam (2017–2023), Finlands akademi, https://www.abo.fi/en/project/ordering-the-migrant-family/

  Professional expertise in the multilingual landscape of welfare service work in Finland (2021–2022), Högskolestiftelsen i Österbotten

  Centre of Excellence in Research on Ageing and Care, CoE AgeCare (2018–2025), Finlands akademi, https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/research/projects/agecare

  INEQ – Helsinki Inequality Initiative, Helsingfors universitet, https://www2.helsinki.fi/en/ineq-helsinki-inequality-initiative

  Satakieli – monikielisyyden tutkimus hyvinvointivaltiossa, https://blogs.helsinki.fi/satakieli/

  Time to Get Heard: Co-creating Avenues for Youth Participation for Socially Sustainable Child Protection Services (2021-2023), Nordiska ministerrådet, https://blogs.helsinki.fi/timetogetheard/

  Kanssatutkimuksen tutkijaverkosto, https://blogs.helsinki.fi/kanssatutkimus/

   

  Yhteistiedot

  Camilla Nordberg

  Vanhempi yliopistonlehtori 

  Sosiaalitieteet

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta