Skriv här det du söker efter!

Diversity in Education

Diversity in Education

DivEd

Finansiär:

  • Utbildnings- och kulturministeriet

Projektägare:

Jenni Alisaari, Turun Yliopisto

Övriga projektparter:

  • Tampereen Yliopisto
  • Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Oulun Yliopsto
  • Diak
  • Lapin Yliopisto

DivEd är ett spetsprojekt finansierat av utbildnings- och kulturministeriet med fokus på att utveckla en språk- och kulturmedveten praxis i lärarskap och lärarutbildning. Syftet med projektet är att uppnå och främja en språk- och kulturmedveten verksamhetskultur hos lärare både i lärarutbildning, grundutbildning samt gymnasieutbildning.

Kontakta oss

Ria Heilä-Ylikallio

Professor 

i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

ria.heila-ylikallio@abo.fi

Tfn +358 503470124