Skriv här det du söker efter!

Diversity in Education

Diversity in Education

Projektägare

Jenni Alisaari, Turun Yliopisto

Övriga projektparter

 • Tampereen Yliopisto
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Oulun Yliopsto
 • Diak
 • Lapin Yliopisto
 • Finansiär

 • Utbildnings- och kulturministeriet
 • DivEd är ett spetsprojekt finansierat av utbildnings- och kulturministeriet med fokus på att utveckla en språk- och kulturmedveten praxis i lärarskap och lärarutbildning. Syftet med projektet är att uppnå och främja en språk- och kulturmedveten verksamhetskultur hos lärare både i lärarutbildning, grundutbildning samt gymnasieutbildning.

  Kontakta oss

  Ria Heilä-Ylikallio

  Professor 

  i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida