Looking for something specific? Use our search engine!

Diversity in Education

Diversity in Education

Project coordinator

Jenni Alisaari, Turun Yliopisto

Project partners

  • Tampereen Yliopisto
  • Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Oulun Yliopsto
  • Diak
  • Lapin Yliopisto
  • Funded by

  • Utbildnings- och kulturministeriet
  • DivEd är ett spetsprojekt finansierat av utbildnings- och kulturministeriet med fokus på att utveckla en språk- och kulturmedven praxis i lärarskap och lärarutbildning. Syftet med projektet är att uppnå och främja en språk- och kulturmedveten verksamhetskultur hos lärare både i lärarutbildning, grundutbildning samt gymnasieutbildning.