Skriv här det du söker efter!

Kristina Eriksson-Backa

Kristina Eriksson-Backa

Kristina Eriksson-Backa

Akademilektor 

informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

kristina.eriksson-backa@abo.fi

Tfn +358 469216496

Forskningsprofil