Skriv här det du söker efter!

Coordinating Machine Politics and Clientelism: Variation in Non-Programmatic Electoral Strategies

Coordinating Machine Politics and Clientelism: Variation in Non-Programmatic Electoral Strategies

Tid

1.1.2018–31.12.2023

Finansiär

 • Finlands Akademi
 • Budget

  39 025 euro

  Val i auktoritära regimer och nya demokratier manipuleras ofta med hjälp av klientelism och andra olagliga strategier, som kan ha en stor inverkan på demokratiseringen. Detta projekt undersöker variationer i dessa strategier och deras samordningsmekanismer. Dessa substantivt och normativt viktiga frågor belyses med hjälp av originaldata från nya demokratier och auktoritära regimer. I forskningen utnyttjas såväl kvalitativa och statistiska, som experimentella metoder.

  Kontakta oss

  Inga Saikkonen

  Äldre universitetslektor 

  i europeisk politik

  Samhällsvetenskaper

  Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik