Skriv här det du söker efter!

Coordinating Machine Politics and Clientelism: Variation in Non-Programmatic Electoral Strategies

Coordinating Machine Politics and Clientelism: Variation in Non-Programmatic Electoral Strategies

Tid:

1.1.2018–31.12.2023

Finansiär:

  • Finlands Akademi

Budget:

39 025 euro

Val i auktoritära regimer och nya demokratier manipuleras ofta med hjälp av klientelism och andra olagliga strategier, som kan ha en stor inverkan på demokratiseringen. Detta projekt undersöker variationer i dessa strategier och deras samordningsmekanismer. Dessa substantivt och normativt viktiga frågor belyses med hjälp av originaldata från nya demokratier och auktoritära regimer. I forskningen utnyttjas såväl kvalitativa och statistiska, som experimentella metoder.

Kontakta oss

Inga Saikkonen

Akademiforskare 

Finlands Akademi

Institutet för samhällsforskning

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

inga.saikkonen@abo.fi