Skriv här det du söker efter!

Inga Saikkonen

Inga Saikkonen

Inga Saikkonen

Akademiforskare,  Finlands Akademi

inga.saikkonen@abo.fi

Forskningsprofil