Skriv här det du söker efter!

Barndom under corona

Barndom under corona

Tid

1.3.2020–

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Göteborgs universitet
 • Umeå universitet
 • Örebro universitet
 • I det här forskningsprojektet riktas uppmärksamhet mot coronapandemins konsekvenser för barn och barndom i en nordisk kontext. Vi intresserar oss särskilt för frågor om hur barns aktiva deltagande kan befrämjas och hur deras resiliens kan stärkas genom personalens förhållningssätt.

  Den första studien inom projektet gäller barns reaktioner i samband med virusutbrottets tidiga skede i mars 2020. Genom enkäter till personal på daghem och förskolor i Finland och Sverige synliggörs barns uttryck och deras möjligheter till aktivt deltagande i sin egen vardag. Resultat från studien finns publicerade på svenska i tidskriften Barn (nr 2, 2020) och på engelska genom internationellt genom artikeln Heikkilä, M., Hellman, A., Rantala, A., Furu, A-C. & Lillvist, A. (kommande) Teachers’ Understanding of Children’s Needs in the Times of Coronavirus: Norms on Children among Finnish and Swedish ECEC Teachers. i A. Hellman and S. Garvis (2021) (Eds.) Global Childhoods in contemporary times. Bristol: Intelect.

  Forskningsprojektet leds av biträdande professor Mia Heikkilä, Åbo Akademi, och består för närvarande av en forskargrupp med medlemmar från universitet i Sverige och Finland:

  Ann-Christin Furu, Åbo Akademi
  Anette Hellman, Göteborgs universitet
  Anne Lillvist, Örebro universitet
  Anna Rantala, Umeå Universitet

  Kontakta oss

  Mia Heikkilä

  Professor 

  i småbarnspedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Christin Furu

  Universitetsforskare 

  i småbarnspedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier