Skriv här det du söker efter!

Barndom under corona

Barndom under corona

Tid:

1.3.2020–

Projektägare:

Åbo Akademi

Samarbetsparter:

  • Göteborgs universitet
  • Umeå universitet
  • Örebro universitet

I det här forskningsprojektet riktas uppmärksamhet mot coronapandemins konsekvenser för barn och barndom i en nordisk kontext. Vi intresserar oss särskilt för frågor om hur barns aktiva deltagande kan befrämjas och hur deras resiliens kan stärkas genom personalens förhållningssätt.

Den första studien inom projektet gäller barns reaktioner i samband med virusutbrottets tidiga skede i mars 2020. Genom enkäter till personal på daghem och förskolor i Finland och Sverige synliggörs barns uttryck och deras möjligheter till aktivt deltagande i sin egen vardag. Resultat från studien finns publicerade på svenska i tidskriften Barn (nr 2, 2020) och på engelska genom internationellt genom artikeln Heikkilä, M., Hellman, A., Rantala, A., Furu, A-C. & Lillvist, A. (kommande) Teachers’ Understanding of Children’s Needs in the Times of Coronavirus: Norms on Children among Finnish and Swedish ECEC Teachers. i A. Hellman and S. Garvis (2021) (Eds.) Global Childhoods in contemporary times. Bristol: Intelect.

Forskningsprojektet leds av biträdande professor Mia Heikkilä, Åbo Akademi, och består för närvarande av en forskargrupp med medlemmar från universitet i Sverige och Finland:

Ann-Christin Furu, Åbo Akademi
Anette Hellman, Göteborgs universitet
Anne Lillvist, Örebro universitet
Anna Rantala, Umeå Universitet

Kontakta oss

Mia Heikkilä

Biträdande professor (tenure track) 

i småbarnspedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

mia.heikkila@abo.fi

Tfn +358 504633265

Christin Furu

Projektforskare 

i småbarnspedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

christin.furu@abo.fi

Tfn +358 503291862