Kirjoita tähän hakemasi!

Lapsuus ja korona

Lapsuus ja korona

Aika

1.3.2020–

Koordinaattori/Päätoteuttaja

Åbo Akademi

Yhteistyökumppanit

 • Göteborgs universitet
 • Umeå universitet
 • Örebro universitet
 • Tutkimushankkeessa seurataan koronapandemian vaikutuksia lapsiin ja lapsuuteen pohjoismaisessa kontekstissa. Olemme kiinnostuneita erityisesti lasten aktiivisen osallistumisesta ja siitä kuinka varhaiskasvatuksen henkilökunta voi edistää lasten osallistumista ja vahvistaa heidän resilienssiään.

  Hankkeen ensimmäinen tutkimus koskee lasten reaktioita pandemian puhkeamisen alkuvaiheissa maaliskuussa 2020. Kyselytutkimuksessa varhaiskasvattajat sekä Suomessa että Ruotsissa raportoivat lasten ilmaisuja koronaan liittyen ja lasten mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti omaan arkeensa. Tutkimuksen tulokisa on raportoitu ruotsiksi julkaisussa Barn (nro 2, 2020) ja englanniksi artikkelissa Heikkilä, M., Hellman, A., Rantala, A., Furu, A-C. & Lillvist, A. (tulossa) Teachers’ Understanding of Children’s Needs in the Times of Coronavirus: Norms on Children among Finnish and Swedish ECEC Teachers. i A. Hellman and S. Garvis (2021) (Eds.) Global Childhoods in contemporary times. Bristol: Intelect.

  Tutkimushanketta johtaa apulaisprofessori Mia Heikkilä, Åbo Akademi. Tällä hetkellä tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita suomalaisista ja ruotsalaisista yliopistoista:

  Ann-Christin Furu, Åbo Akademi
  Anette Hellman, Göteborgs universitet
  Anne Lillvist, Örebro universitet
  Anna Rantala, Umeå Universitet

  Ota yhteyttä

  Mia Heikkilä

  Professori 

  Kasvatustiede

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

  Christin Furu

  Yliopistotutkija 

  Kasvatustiede

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta