Skriv här det du söker efter!

Är det okej att vara båda?

Är det okej att vara båda?

Tid

1.3.2022–31.8.2024

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Folkhälsan
 • Röda Korset
 • Budget

  77 778 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  77 778 euro (100%)

  Är det okej att vara båda – ett projekt för att stärka nyanlända barns välmående, självkänsla och känsla av samhörighet till båda sina kulturer.
  Projektet sammanför peer-to-peer metoden MindSpring med den positiva psykologin för att forma en grupp-process som stöder nyanlända barn och unga samtidigt som deras välmående och självkänsla stärks. MindSpring, som utvecklats i Nederländerna och därefter vidareutvecklats i Danmark, ger gruppmedlemmarna ny kunskap och färdigheter som kan hjälpa dem att hantera frågor relaterade till livet i en ny kultur och ett nytt land.

  Kontakta oss

  Camilla Stenbäck (Ansvarig forskare)

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande

  Linda Ahlbäck (Ansvarig forskare)

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande

  Madelene Orre (Ansvarig forskare)

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal