Skriv här det du söker efter!

Äldres sociala inkludering ur ett minoritetsperspektiv – en nationell och internationell jämförelse (AgeMin)

Äldres sociala inkludering ur ett minoritetsperspektiv – en nationell och internationell jämförelse (AgeMin)

Tid

1.8.2019–30.6.2021

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Svenska Kulturfonden
 • Syftet med projektet är att studera den sociala inkluderingen bland äldre ur ett minoritetsperspektiv. Under projektets inledande fas fokuserar vi i huvudsak på äldre svensk- och finskspråkiga i en lokal och regional minoritetskontext i tvåspråkiga kommuner i Finland, men kommer även att göra en jämförelse med andra språkliga minoritetsgrupper i Europa och Kanada. Vi gör en litteraturöversikt av befintlig forskning inom området och analyserar befintliga kvantitativa data (Gerontologisk Regional Databas (GERDA), Barometern, Språkbarometern, European Value Survey (EVS)). Framledes planerar vi även att samla in kvalitativa data med hjälp av semistrukturerade intervjuer.

  Resultatet från detta tvärvetenskapliga projekt förväntas leda till en högre grad av samhällelig, vetenskaplig och politisk medvetenhet om äldre språkliga minoritetsgrupper i Svenskfinland och vilka specifika utmaningar det finns när det gäller en god ålderdom för den svenskspråkiga men också för andra språkliga minoritetsgrupper. Projektet bidrar till att stärka Åbo Akademis minoritetsprofil och utvecklar det tvärvetenskapliga samarbetet såväl inom universitetet som till andra universitet där det finns en stark forskningstradition när det gäller antingen språkliga minoritetsgrupper eller socialgerontologi.

  Medlemmar i forskningsgruppen: docent och akademilektor i socialpolitik Fredrica Nyqvist (projektledare), professor i socialpolitik Mikael Nygård, doktorand i socialpolitik Marina Näsman, professor i språkbad Siv Björklund, PD och forskare vid Institutet för Samhällsforskning (Samforsk) Marina Lindell. I projektet arbetar även forskningsassistenterna Emilia Häkkinen och Kim Backström.

  Till projektets ledningsgrupp hör PL Kjell Herberts, professor Åsa von Schoultz samt forskare/politisk rådgivare Johan Häggman.

  Kontakta oss

  Fredrica Nyqvist

  Äldre universitetslektor 

  i socialpolitik

  Socialvetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier