Skriv här det du söker efter!

Privatekonomi på schemat

Privatekonomi på schemat

Moa Bäckroos

Att beakta ekonomi hör till vardagen. Studier visar att finländarnas ekonomiska kompetens i genomsnitt är på en god nivå och genom att arbeta för att främja ekonomiska färdigheter kan kompetensen förbättras ytterligare. Till en viss del är det föräldrars ansvar att lära barn och unga hantera olika ekonomiska situationer, men om inte kunskapen finns i hemmet? Här kan skolan komma att spela en viktig roll, genom att på ett demokratiskt och rättvist sätt lära ut dessa kunskaper. I min avhandling har jag därför valt att undersöka ämneslärares erfarenheter av undervisning i privatekonomi inom huslig ekonomi.

Privatekonomi på schemat – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023