Skriv här det du söker efter!

Kultur och pedagogikkurser

Kultur och pedagogikkurser

Hur hamnade vi här? Hur kan vi förstå vår samtid genom historia och kultur? Vår tid kännetecknas av snabba förändringar. Kunskap om det förflutna hjälper oss att förstå det samhälle och den tid vi lever i.

Broschyr ”Kultur och pedagogik”