Skriv här det du söker efter!

Kemi

Egenskaperna för all den materia vi dagligen kommer i kontakt med är i högsta grad beroende av dess kemiska sammansättning. Du som studerar kemi lär dig om materiens struktur, hur den analyseras och vilka processer och metoder som kan användas för att ändra på dess egenskaper och användningsändamål. Studierna är indelade i fyra inriktningar: fysikalisk kemi, organisk kemi, oorganisk kemi och analytisk kemi. Den fysikaliska kemin hjälper dig att förstå grundläggande kemiska principer som kan användas för att kunna förutspå komplexa fenomen. Organisk kemi behandlar kolbaserade ämnen från den levande naturen, syntetiska motsvarigheter till dem och framställningen av vardagliga produkter såsom tvättmedel, kosmetika och läkemedel. Den oorganiska kemin, i sin tur, behandlar oorganiska material och förbränningsprocesser. Analytisk kemi lär dig tillämpa både kemi, teknik, fysik, matematik, informationsteknologi och biologi för att finna den kemiska sammansättningen på olika typer av prov, exempelvis inom hälsovården, industrin och miljövården.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

Arrangör: CLL/öppna universitetet

Fysikalisk kemi 5 sp, Nätkurs med obligatoriska laborationer i Åbo
Tidpunkt: 8.10-20.12.2018 (i kursen ingår obligatoriska laborationer i Åbo samt tentamen)
Lärare: prof. Jouko Peltonen
Anmälningstid: 20.8.2018-25.9.2018 Till anmälan

Oorganisk kemi 5 sp, Nätkurs med obligatoriska laborationer i Åbo
Tidpunkt: 6.3-20.5.2019 (i kursen ingår obligatoriska laborationer i Åbo samt tentamen)
Lärare: TkD Johan Werkelin
Anmälningstid: 19.11.2018-25.2.2019  Till anmälan


Johanna Fredenberg
Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet kemi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet