Skriv här det du söker efter!

Gerontologisk vård

Gerontologisk vård

Kurserna i ämnet Gerontologisk vård erbjuder evidensbaserad kunskap och praktiska färdigheter i ett klientcentrerat arbetssätt som filosofi och metod. Kurserna är  inriktade på klientsäkerhet och evaluering av funktionsförmåga (fysisk, psykisk, social och kognitiv) för äldre. Ett annat fokus är kreativitet, konst och kultur för att främja äldres hälsa och välmående samt hur man kan arbeta med och för de äldre på ett personcentrerat, kreativt sätt och utveckla äldrevården som vårdare, specialist, projektledare eller ledare.

ÄMNESSTUDIER

Äldres funktionsförmåga och klientsäkerhet (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Förkunskapskrav: grundexamen inom vård eller motsvarande (merparten av grundstudier inom hälsovetenskaper avlagda).
Tidpunkt: 19.9-7.11.2022. (Förhandsuppgift 12-18.9)
Lärare: docent, bitr professor Heli Vaartio-Rajalin.
Anmälan 8.8-12.9.2022.

Anmäl dig till kursen här

ÄMNESSTUDIER

Kreativitet, konst och kultur för äldres hälsa och välbefinnande (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Förkunskapskrav: grundexamen inom vård eller motsvarande (merparten av grundstudier inom hälsovetenskaper avlagda).
Tidpunkt: 3.4-17.5.2023.
Lärare: docent, bitr professor Heli Vaartio-Rajalin.
Anmälan 21.11.2022-27.3.2023.

Anmäl dig till kursen här

Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.

Teirfolk Christina

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi