Skriv här det du söker efter!

Förskole- och nybörjarundervisning

Förskole- och nybörjarundervisningen syftar till att fördjupa och bredda kunskaperna om utvecklingen och lärandet hos barn i 6–8 årsåldern samt utformningen av den pedagogiska verksamheten som de är en del av. Ämnen som behandlas är språk, matematik, naturvetenskap, lek och rörelse samt pedagogisk dokumentation och utvärdering.

Då majoriteten av kurserna präglas av att undervisning bedrivs med utgångspunkt i barns intresse, lek och utforskande förutsätts kursdeltagarna vara kreativa inom olika lärområden.
Småbarnspedagogikstuderande bör ha merparten av grund- och ämnesstudier genomförda/avlagda inom sina studier i småbarnspedagogik innan deltagande  i Förskole- och nybörjarundervisning, 25 sp

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud sommaren 2019

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11

Lek och rörelse, 5 sp
Tidpunkt: 4-6.6.2019
Lärare: speciallärare, gymnastiklärare Tom Nykvist

Kursutbud läsåret 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet
Kursort: Vasa

Matematik och problemlösning, 5 sp
Tidpunkt: 21-22.9, 5-6.10.2018
Lärare: PeM Heidi Hellstrand

Till anmälan

Lek och rörelse, 5 sp
Tidpunkt: 26-27.10, 9-10.11.2018
Lärare: speciallärare, gymnastiklärare Tom Nykvist

Till anmälan

Pedagogisk planering, dokumentation och utvärdering, 5 sp
Tidpunkt: 11-12.1, 25-26.1.2019
Lärare: PeM Ann-Britt Forsblom

Till anmälan

Naturvetenskap, 5 sp
Tidpunkt: 1-2.2, 26-27.4.2019
Lärare: PeM Maria Svens, PeM Ida Berg

Till anmälan

Språk och interaktion, 5 sp
Tidpunkt: 8-9.2, 15-16.3.2019
Lärare: FM Sofie Tjäru, prof. Ann-Katrin Svensson

Till anmälan


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss