Skriv här det du söker efter!

Förskole- och nybörjarundervisning

Förskole- och nybörjarundervisningen syftar till att fördjupa och bredda kunskaperna om utvecklingen och lärandet hos barn i 6–8 årsåldern samt utformningen av den pedagogiska verksamheten som de är en del av. Ämnen som behandlas är språk, matematik, naturvetenskap, lek och rörelse samt pedagogisk dokumentation och utvärdering.

Då majoriteten av kurserna präglas av att undervisning bedrivs med utgångspunkt i barns intresse, lek och utforskande förutsätts kursdeltagarna vara kreativa inom olika lärområden.
Småbarnspedagogikstuderande bör ha merparten av grund- och ämnesstudier genomförda/avlagda inom sina studier i småbarnspedagogik innan deltagande  i Förskole- och nybörjarundervisning, 25 sp.

Grundstudier i förskole- och nybörjarundervisning består av följande kurser:
Lek och rörelse, 5 sp
Matematik och problemlösning, 5 sp
Naturvetenskap, 5 sp
Pedagogisk planering, dokumentation och utvärdering, 5 sp
Språk och interaktion 5 sp

Kursutbud läsåret 2019-2020

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet
Kursort: Vasa

GRUNDSTUDIER
Lek och rörelse 5 sp
Tidpunkt: 27-28.9, 25-26.10.2019
Lärare: speciallärare, gymnastiklärare Tom Nykvist
Anmälan: 19.8-20.9.2019 Till anmälan

Matematik och problemlösning 5 sp
Tidpunkt: 9.11, 22-23.11, 4.12 2019
Lärare: PeM Heidi Hellstrand
Anmälan: 19.8-2.11.2019 Till anmälan

Naturvetenskap 5 sp
Tidpunkt: 7-8.2, 24-25.4.2020
Lärare: PeM Maria Svens, PeM Ida Berg
Anmälan: 18.11.2019-31.1.2020 Till anmälan

Pedagogisk planering, dokumentation och utvärdering 5 sp
Tidpunkt: 6-7.3, 27-28.3.2020
Lärare: PeM Ann-Britt Forsblom
Anmälan: 18.11.2019-7.2.2020 Till anmälan

Språk och interaktion 5 sp
Tidpunkt: 20-21.3, 3-4.4.2020
Lärare: PeM Sofia Jusslin
Anmälan: 18.11.2019-13.3.2020 Till anmälan

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Kursort: Helsingfors, G18

Matematik och problemlösning 5 sp
Tidpunkt: 23-24.8, 20-21.9.2019
Lärare: PeM Heidi Hellstrand

Pedagogisk planering, dokumentation och utvärdering 5 sp
Tidpunkt: 25-26.10, 22-23.11.2019
Lärare: PeM Ann-Britt Forsblom

Naturvetenskap 5 sp
Tidpunkt: 31.1-1.2, 9-10.6.2020
Lärare: PeM Maria Svens, PeM Ida Berg

Språk och interaktion 5 sp
Tidpunkt: 13-14.3, 17-18.4.2020
Lärare: PeM Sofia Jusslin


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss