Skriv här det du söker efter!

Förskole- och nybörjarundervisning

Förskole- och nybörjarundervisning

Förskole- och nybörjarundervisningen syftar till att fördjupa och bredda kunskaperna om utvecklingen och lärandet hos barn i 6–8 årsåldern samt utformningen av den pedagogiska verksamheten som de är en del av. Ämnen som behandlas är språk, matematik, naturvetenskap, lek och rörelse samt pedagogisk dokumentation och utvärdering.

Då majoriteten av kurserna präglas av att undervisning bedrivs med utgångspunkt i barns intresse, lek och utforskande förutsätts kursdeltagarna vara kreativa inom olika lärområden.
Småbarnspedagogikstuderande bör ha merparten av grund- och ämnesstudier genomförda/avlagda inom sina studier i småbarnspedagogik innan deltagande  i Förskole- och nybörjarundervisning, 25 sp.

Grundstudier i förskole- och nybörjarundervisning består av följande kurser:
Lek och rörelse, 5 sp
Matematik och problemlösning, 5 sp
Naturvetenskap, 5 sp
Pedagogisk planering, dokumentation och utvärdering, 5 sp
Språk och interaktion 5 sp

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

► Arrangör: Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad

Kursort: Jakobstad

GRUNDSTUDIER
Lek och rörelse 5 sp /Annullerad!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 17.9, 19.9, 1.10, 3.10 2020
Lärare: PeM Janina Enkvist Snellman, PeK Annika Sandelin

Pedagogisk planering, dokumentation och utvärdering 5 sp /Annullerad!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 23-24.10, 6-7.11 2020
Lärare: PeM Ann-Britt Forsblom

Matematik och problemlösning 5 sp /Annullerad!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 15-16.1, 5-6.2 2021
Lärare: PeM Heidi Hellstrand

Språk och interaktion 5 sp /Annullerad!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5-6.3, 26-27.3 2021
Lärare: PeM Sofia Jusslin

Naturvetenskap 5 sp /Annullerad!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9-10.4, 23-24.4 2021
Lärare: FM Jessica Sundman

 

► Arrangör: Närpes vi/Kristinestad mi
Språk och interaktion 5 sp /Annullerad!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 18-19.9, 9-10.10.2020
Kursort: Närpes
Lärare: PeM Sofia Jusslin

Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi