Skriv här det du söker efter!

Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik

Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik

Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik behandlar undervisning, lärande och identitet i sammanhang där flera språk och kulturer möts. Det innebär forskningsbaserad kunskap och kompetens som de allra flesta av dagens och framtidens lärare kommer att behöva, oberoende av ämne och undervisningsnivå, för att kunna stödja lärandet och identitetsutvecklingen hos elever med olika bakgrund. De aspekter på språk och kultur som presenteras utgår från en dialog mellan olika perspektiv på individnivå, gruppnivå respektive samhällelig nivå.

► Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Kursort: Norrvalla, Vörå

 

En inkluderande mångkulturell skola, 5 sp /Annullerad!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19-20.2, 19-20.3.2021
Lärare: PeM Ritva Mertaniemi

Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi