Skriv här det du söker efter!

Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik

Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik behandlar undervisning, lärande och identitet i sammanhang där flera språk och kulturer möts. Det innebär forskningsbaserad kunskap och kompetens som de allra flesta av dagens och framtidens lärare kommer att behöva, oberoende av ämne och undervisningsnivå, för att kunna stödja lärandet och identitetsutvecklingen hos elever med olika bakgrund. De aspekter på språk och kultur som presenteras utgår från en dialog mellan olika perspektiv på individnivå, gruppnivå respektive samhällelig nivå.

Kursutbud läsåret 2019-2020

► Arrangör: CLL/öppna universitetet
Kursort: Vasa

Språkutvecklande ämnesundervisning, 5 sp
Tidpunkt: 17.3, 1-2.4, 16.4, 28.4.2020
Lärare: docent Liselott Forsman
Anmälan: 18.11.2019-10.3.2020 Till anmälan

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Att undervisa på andra språk (språkbad, CLIL, tandem)/ Teaching in other languages (Immersion, CLIL, Tandem), 5 sp
Tidpunkt: 13-14.9, 22-23.11.2019
Lärare: PeM Annika Peltoniemi

Interkulturellt utvecklingsarbete i flerspråkig miljö, 5 sp
Tidpunkt: 8-9.2, 18-19.4.2020
Lärare: docent Liselott Forsman


Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet