Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik

Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik behandlar undervisning, lärande och identitet i sammanhang där flera språk och kulturer möts. Det innebär forskningsbaserad kunskap och kompetens som de allra flesta av dagens och framtidens lärare kommer att behöva, oberoende av ämne och undervisningsnivå, för att kunna stödja lärandet och identitetsutvecklingen hos elever med olika bakgrund. De aspekter på språk och kultur som presenteras utgår från en dialog mellan olika perspektiv på individnivå, gruppnivå respektive samhällelig nivå.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud läsåret 2018-2019

► Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut
Kursort: Helsingfors

GRUNDSTUDIER
Teaching in other languages (Immersion, CLIL, Tandem), 5 sp
Tidpunkt: 21-22.9.2018
Lärare: PeD Mikaela Björklund m.fl.

Interkulturellt utvecklingsarbete i flerspråkig miljö, 5 sp
Tidpunkt: 12.1, 1-2.2, 15-16.3.2019
Lärare: docent Liselott Forsman

En inkluderande mångkulturell skola, 5 sp
Tidpunkt: 29-30.3, 5-6.4.2019
Lärare: PeM Ritva Mertaniemi

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

GRUNDSTUDIER
Språkutvecklande ämnesundervisning, 5 sp
Tidpunkt: 27-29.9.2018
Lärare: PeD, docent Anna Slotte

En inkluderande mångkulturell skola, 5 sp
Tidpunkt: Våren 2019
Lärare: PeM Ritva Mertaniemi


Terese Ahlström
Terese Ahlström

Ahlström, Terese

Utbildningsplanerare, teamledare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7478, +358500 766 074
terese.ahlstrom(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet