Skriv här det du söker efter!

Varumärket: Åbo Akademi

Det fria ordet är viktigt för universitetets utveckling. Trots det är det även viktigt för utvecklingen att det finns en gemensam ton och känsla i varje organisationEtt starkt varumärke ger oss svaret vem vi är, varför vi existerar, vad vi tror och vad vi vill åstadkomma?​ ​I hjärtat av vårt varumärke finns Åbo Akademis övergripande strategi. Här ligger även tidigare och kommande strategier och visioner.  

Varumärket är även de historier som vi berättar varje dag om oss själva. De vi berättar åt våra utomstående målgrupper. De vi berättar åt oss själva och de historier som andra berättar om oss

Med projektet: Åbo Akademis varumärke, vill vi samla in många olika berättelser och sammanställa dem till en varumärkeshandbok för hela Åbo Akademi. Målsättning med detta projekt är att stärka Åbo Akademis varumärke som ett framstående universitet.

 Projektet pågår fram till våren 2024 jämnsides med uppdateringen av Åbo Akademis strategi.

Uppdaterad 26.10.2023