Universitetskollegiet

Universitetskollegiet har 24 medlemmar jämte personliga suppleanter varav professorerna och övriga anställda genom val inom grupperna vardera utser 8 medlemmar och 8 suppleanter, samt studentkåren utser 8 företrädare och suppleanter för studerandena.

Universitetskollegiets mandatperiod är tre år.

 

Universitetskollegiets sammansättning

(1.1.2016–31.12.2018)

Professorer
Ronald Österbacka (suppleant: Marko Joas)
Michaela Pörn (suppleant: Bernice Sundkvist)
Peter Nynäs (suppleant: Reko Leino)
Kid Törnqvist (suppleant: Markku Suksi)
Ron Zevenhoven (suppleant: Henrik Saxén)
Martin Gustafsson (suppleant: Urpo Nikanne)
Ivan Porres Paltor (suppleant: Mikael Nygård)
Eva Österbacka (suppleant: Margareta Björklund-Sänkiaho)

Övriga anställda
Lars Burman (suppleant: Jan-Erik Flück)
Jonas Ahlskog (suppleant: Diana Toivola)
Ole Karlsson (suppleant: Bodil Mattas)
Anna-Maria Nordman (suppleant: Marina Waldén)
Johan Werkelin (suppleant: Päivi Mäki-Arvela)
Jan Antfolk (suppleant: Tiina Salminen)
Nina Kivinen (suppleant: Jan Kraufvelin)
Kurt Lundqvist (suppleant: Johan Berg)

Studerande
Jens Back (suppleant: Markus Heikkilä)
Nadja Vesterinen (suppleant: Meri Lindström)
Richard Backman (suppleant: Tommy Räfsbäck)
Ida-Maria Sola (suppleant: Panda Eriksson)
Patrick Schubert (suppleant: Richard Printz)
Mikael Leino (suppleant: Pontus Lindroos)
Jonna Lindqvist (suppleant: Julia Glantz)
Felix von Renteln (suppleant: Kati Systä)

Universitetskollegiets ordförande är professor Ronald Österbacka.
Universitetskollegiets vice ordförande är universitetslärare Nina Kivinen.
Universitetskollegiets sekreterare är planerare Anna-Karin Tötterman.

 

Universitetskollegiets uppgifter

Om universitetskollegiets uppgifter bestäms i 22 § i universitetslagen:

Universitetskollegiet har till uppgift att

  • besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid,
  • utse de medlemmar till universitets styrelse som avses i 15 § 4 mom.,
  • fastställa valet av de styrelsemedlemmar som utses av de grupper i universitetssamfundet som avses i 15 § 2 mom.,
  • entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan,
  • välja revisorer för universitetet,
  • fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn,
  • besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor,
  • besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag i enlighet med 65 § 3 mom.

Uppdaterad 15.11.2018