Skriv här det du söker efter!

Universitetskollegiet

Universitetskollegiet

Universitetskollegiet har 24 medlemmar jämte personliga suppleanter varav professorerna och övriga anställda genom val inom grupperna vardera utser 8 medlemmar och 8 suppleanter, samt studentkåren utser 8 företrädare och suppleanter för studerandena.

Universitetskollegiets mandatperiod är tre år.

Universitetskollegiets sammansättning

(1.1.2022–31.12.2024)

Professorer

Ronald Österbacka (suppleant: Leena Hupa)
Patrik Jern (Michael Uljens)
Elina Pirjatanniemi (suppleant: Wilhelm Barner-Rasmussen)
Lea Sistonen (suppleant: Edvard Johansson)
Carsten Anckar (suppleant: Margareta Björklund-Sänkiaho)
Meri Larjavaara (suppleant: Viveka Lyberg Åhlander)
Holger Weiss (suppleant: Pamela Slotte)
Jan Saarela (suppleant: Carl-Eric Wilen)

Forskare, lärare och övrig personal

Ole Karlsson (suppleant: Anna Widlund)
Johan Werkelin (suppleant: Olli Lagerspetz)
Mårten Björkgren (suppleant: Jenny Engdal)
Jerker Björkqvist (suppleant: Anna Törnroos Remes)
Jan Antfolk (suppleant: Johanna Hedenborg)
Eva Henriksson (suppleant: Pia Sjöblom
Kristina Granstedt-Ketola (suppleant: Linnea Henriksson)
Johanna Lindblom (suppleant: Kimmo Rautanen)

Studerande

Ines Latvala (suppleant: Alexander Kruglov)
Axel Wilson (suppleant: Casimir Ruohomaa)
Emma Löfdahl (suppleant: Pernilla Bagge)
Ida Nordell (suppleant: William Törnqvist)
Maisa Niemi (suppleant: Kajsa Viitamäki)
Matilda Mäkelä (suppleant: Antonia Holmgren)
Samuel Skrifvars (suppleant: Jonne Kunnas)
Felix Räykkylä (suppleant: Demitra Ahlskog)

Följande väljs under kollegiets konstituerande möte den 10.1.2022 och uppdateras här nedan efter det.

Universitetskollegiets ordförande är Ronald Österbacka
Universitetskollegiets vice ordförande är Kristina Granstedt-Ketola
Universitetskollegiets sekreterare utses av ledningskansliet

 

Universitetskollegiets uppgifter

Om universitetskollegiets uppgifter bestäms i 22 § i universitetslagen:

Universitetskollegiet har till uppgift att

  • besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid,
  • utse de medlemmar till universitets styrelse som avses i 15 § 4 mom.,
  • fastställa valet av de styrelsemedlemmar som utses av de grupper i universitetssamfundet som avses i 15 § 2 mom.,
  • entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan,
  • välja revisorer för universitetet,
  • fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn,
  • besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor,
  • besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag i enlighet med 65 § 3 mom.

Uppdaterad 17.1.2024