Skriv här det du söker efter!

Rektors ledningsråd

Rektors ledningsråd

I rektor Moira von Wright ledningsråd ingår:

  • vicerektorerna professorerna Mikael Lindfelt, vicerektor ansvarig för utbildningsfrågor, samt Stefan Willför , vicerektor ansvarig för forskning.
  • fakulteternas dekaner, professorerna Peter Nynäs (fakulteten för humaniora, psykologi och teologi), Fritjof Sahlström (fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier), Marko Joas (fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi) och Patrik Henelius (fakulteten för naturvetenskaper och teknik).
  • Vasarektorn, professor Lisbeth Fagerström.
  • förvaltningsdirektören Ulla Achrén.
  • samt studentrepresentant Anna Oksanen, ordförande för Åbo Akademis Studentkår.

Rektors ledningsrad möts i regel varannan måndag.

Som sekreterare i ledningsrådet fungerar ledningens assistent Johan Berg. Kontakt med ledningsrådet tas genom assistenten.

Kontaktuppgifter:
Telefon: +358 50 433 2683
E-postadress johan.berg@abo.fi.

 

Uppdaterad 9.8.2019