Skriv här det du söker efter!

Rektors ledningsråd

Rektors ledningsråd

I rektor Moira von Wright ledningsråd ingår:

  • prorektorerna, professorerna Mikael Lindfelt, prorektor ansvarig för utbildningsfrågor, samt Stefan Willför, prorektor ansvarig för forskning
  • fakulteternas dekaner, professorerna Peter Nynäs (fakulteten för humaniora, psykologi och teologi), Fritjof Sahlström (fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier), Marko Joas (fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi) och Patrik Henelius (fakulteten för naturvetenskaper och teknik)
  • Vasarektor, professor Lisbeth Fagerström
  • direktören för universitetsservice Heidi Backman
  • överbibliotekarien Yrsa Neuman
  • direktören för CLL Torbjörn Sandén
  • studentrepresentant Joonas Karlsson, ordförande för Åbo Akademis Studentkår

Som sekreterare i ledningsrådet fungerar Martina Snåre. Du når ledningsrådet via sekreteraren.

Kontakt:

Telefon: +358 40 551 8217
E-post: martina.snare@abo.fi

 

Uppdaterad 25.8.2021