Skriv här det du söker efter!

Rektors ledningsgrupp

Rektors ledningsgrupp

I rektor Mikko Hupas ledningsgrupp ingår:

  • vicerektorerna professor Christina Nygren-Landgärds, vicerektor ansvarig för utbildningsfrågor, samt professorerna Stefan Willför och Niklas Sandler, vicerektorer ansvariga för forskningen.
  • fakulteternas dekaner, professorerna Mikael Lindfelt (fakulteten för humaniora, psykologi och teologi), Fritjof Sahlström (fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier), Malin Brännback (fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi) och Patrik Henelius (fakulteten för naturvetenskaper och teknik).
  • Vasarektorn, professor Lisbeth Fagerström.
  • förvaltningsdirektören Ulla Achrén.

Rektors ledningsgrupp möts i regel på måndagar.

Ledningsgruppen nås på adressen: ledningsgrupp@abo.fi.

 

Uppdaterad 13.2.2019