Skriv här det du söker efter!

Rektors ledningsråd

Rektors ledningsråd

I rektor Moira von Wright ledningsråd ingår:

  • prorektorerna, professorerna Mikael Lindfelt, prorektor ansvarig för utbildningsfrågor, samt Stefan Willför, prorektor ansvarig för forskning.
  • fakulteternas dekaner, professorerna Peter Nynäs (fakulteten för humaniora, psykologi och teologi), Fritjof Sahlström (fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier), Marko Joas (fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi) och Patrik Henelius (fakulteten för naturvetenskaper och teknik).
  • Vasarektorn, professor Lisbeth Fagerström.
  • direktören för universitetsservice Heidi Backman.
  • överbibliotekarien Pia Södergård.
  • direktören för CLL Torbjörn Sandén.
  • samt studentrepresentant Joonas Karlsson, ordförande för Åbo Akademis Studentkår.

Som sekreterare i ledningsrådet fungerar planerings- och utvecklingschef Otto Ilmonen. Kontakt med ledningsrådet tas genom sekreteraren.

Kontaktuppgifter:
Telefon: +358 50 598 2005
E-postadress otto.ilmonen@abo.fi.

 

Uppdaterad 25.1.2021