Skriv här det du söker efter!

Rektors ledningsråd

Rektors ledningsråd

I rektors ledningsråd ingår:

 • rektor, professor Mikael Lindfelt
 • prorektor, professor Gunilla Widén
 • prorektor, professor Reko Leino
 • prorektor, professor Marko Joas
 • fakulteternas dekaner, professorerna Peter Nynäs (fakulteten för humaniora, psykologi och teologi), Michaela Pörn (fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier), Malin Brännback (fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi) och Patrik Henelius (fakulteten för naturvetenskaper och teknik)
 • Vasarektor, professor Lisbeth Fagerström
 • direktören för universitetsservice Heidi Backman
 • ekonomidirektören Tapani Harkila
 • överbibliotekarien Yrsa Neuman
 • direktören för CLL Janne Roslöf
 • planeringschef Thomas Westerholm
 • studentrepresentant Nicolina Nordman, ordförande för Åbo Akademis Studentkår

Som sekreterare i ledningsrådet fungerar Martina Snåre. Du når ledningsrådet via sekreteraren.

Kontakt:

Telefon: +358 40 551 8217
E-post: martina.snare@abo.fi

 

Uppdaterad 15.11.2023