Skriv här det du söker efter!

Digivisio 2030-projektet vid Åbo Akademi

Digivisio 2030-projektet vid Åbo Akademi

Digivisio 2030 är ett omfattande projekt vars mål är att under de kommande tio åren förnya den finländska högskoleutbildningen. Inom projektet utvecklas högskolornas gemensamma verksamhetsmodeller och skapas en gemensam digital plattform för tjänster.  Alla högskolor i Finland har förbundit sig till projektet Digivisio 2030.

Vid Åbo Akademi ägs projektet av rektor Mikael Lindfelt. Som operativ ansvarsperson fungerar Päivi Soinio, direktör för ICT-service. Studerandenas intressen bevakas av Kåren, Erik Östman och Petra Lindblad

Projektet består av sju arbetspaket (AP), som har namngivna kontaktpersoner enligt följande

  • AP1: Konsortiesamarbete (Päivi Soinio)
  • AP2: Strategiska förändringar (Lena Nybond)
  • AP3: Arkitektur, tekniska lösningar och informationssäkerhet (Dan Holm)
  • AP4: Digipedagogik (Anna Granberg)
  • AP5: Funktionell förändring och förändringsledarskap (Mats Lundberg)
  • AP6: Partners och ekosystem (Dan Holm)
  • AP7: Kommunikation (Dan Holm)

Uppdaterad 11.4.2022