Kirjoita tähän hakemasi!

Digivisio 2030 -projekti Åbo Akademissa

Digivisio 2030 -projekti Åbo Akademissa

Digivisio 2030 on kattava projekti, jonka päämäränä on seuraavan kymmenen vuoden kuluessa uudistaa suomalainen korkeakouluopetus. Projektin kuluessa kehitetään korkeakoulujen yhteisiä toimintamalleja ja luodaan palveluille yhteinen digitaalinen alusta. Kaikki Suomen korkeakoulut ovat sitoutuneet Digivisio 2030 -projektiin.

Åbo Akademissa rehtori, Mikael Lindfelt, vastaa hankkeesta. Operatiivisena vastuuhenkilönä toimii ICT-palveluiden johtaja, Päivi Soinio. Opiskelijoiden etuja valvoo Åbo Akademin ylioppilaskunnasta Erik Östman ja Petra Lindblad

Hankkeeseen kuuluu seitsemän työpakettia (TP) alla luettelo Åbo Akademin nimeämät yhteyshenkilöt:

  • TP1: Konsortioyhteistyö ja rahoitus (Päivi Soinio)
  • TP2: Strategiset muutokset (Lena Nybond)
  • TP3: Arkkitehtuuri, tekniset ratkaisut ja tietoturva (Dan Holm)
  • TP4: Digipedagogiikka (Anna Granberg)
  • TP5: Toiminnallinen muutos ja muutosjohtaminen (Mats Lundberg)
  • TP6: Kumppanuudet ja ekosysteemi (Dan Holm)
  • TP7: Viestintä ja osallistaminen (Dan Holm)

Päivitetty 11.4.2022