Skriv här det du söker efter!

Delegationen i Vasa

Delegationen i Vasa

Till delegationen för Åbo Akademi i Vasas uppgifter hör att utveckla Åbo Akademis samhällskontakter i Vasa och övriga Österbotten, samt utveckla samarbetet med övriga universitet och högskolor i regionen.

Under mandatperioden 1.8.2021–31.7.2023 har delegationen följande sammansättning:

Lisbeth Fagerström, professor, tf rektor för Åbo Akademi i Vasa, ordförande
Marko Joas, prorektor i samverkan
Mia Porko-Hudd, professor
Janne Roslöf, direktör CLL

Christina Knookala, bildningsdirektör vid Vasa stad
Marina Kinnunen, direktör, Vasa sjukvårdsdistrikt
Stefan Wikman, vicehäradshövding, Roschier
Kenneth Widell, Sr Project Manager, Smart Technology Hub at Wärtsilä

studentrepresentant (nyval pågår)
studentrepresentant (nyval pågår)

 

Sekreterare för delegationen tillhandahålls av ledningskansliet.
Julia Liewendahl
+358 504723883

Uppdaterad 30.9.2022