Skriv här det du söker efter!

Delegationen i Vasa

Delegationen i Vasa

Till delegationen för Åbo Akademi i Vasas uppgifter hör att utveckla Åbo Akademis samhällskontakter i Vasa och övriga Österbotten, samt utveckla samarbetet med övriga universitet och högskolor i regionen.

Under mandatperioden 15.4.2018–31.7.2019 har delegationen följande sammansättning:

Lisbeth Fagerström, professor, rektor för Åbo Akademi i Vasa, ordf.
Jan Saarela, professor
Michaela Pörn, professor
Torbjörn Sandén, direktör CLL
Christina Knookala, bildningsdirektör vid Vasa stad
Ebba Dåhli, partner, Weekend snacks
Marina Kinnunen, direktör, Vasa sjukvårdsdistrikt
Stefan Wikman, vicehäradshövding, Roschier
Rebecka Streng (studentrepresentant, FPV)
Jacob Storbjörk (studentrepresentant, FSE)

Uppdaterad 15.11.2018