Skriv här det du söker efter!

Delegationen i Vasa

Delegationen i Vasa

Till delegationen för Åbo Akademi i Vasas uppgifter hör att utveckla Åbo Akademis samhällskontakter i Vasa och övriga Österbotten, samt utveckla samarbetet med övriga universitet och högskolor i regionen.

 

Under mandatperioden 1.8.2023–31.7.2025 har delegationen följande sammansättning:


Lisbeth Fagerström
, professor, rektor för Åbo Akademi i Vasa, ordförande
Marko Joas, prorektor i samverkan
Mia Porko-Hudd, professor i slöjdpedagogik
Janne Roslöf, direktör CLL

Christina Knookala, bildningsdirektör vid Vasa stad
Marina Kinnunen, direktör för Österbottens välfärdsområde
Kenneth Widell, Sr. Project Manager, Sustainable Fuels & Decarbonisation, Wärtsilä
Katarina Heikius, vd Högskolestiftelsen i Österbotten

Vanessa Björklund, Studentrepresentant (FSEJ)
Pernilla Bagge, Studentrepresentant (FPV)

 

Sekreterare för delegationen tillhandahålls av ledningskansliet.

Uppdaterad 11.10.2023