Delegationen i Vasa

Delegationen i Vasa

Rektor tillsätter en delegation för Åbo Akademi i Vasa för en mandatperiod på två år. Medlemmar utses på förslag av de vetenskapliga resultatenheterna och de fristående enheterna med verksamhet i Vasa samt av studentkåren.

Till delegationens uppgifter hör att utveckla Åbo Akademis samhällskontakter i Vasa och det övriga Österbotten och samarbetet med övriga universitet och högskolor i regionen.

Uppdaterad 19.7.2018