Skriv här det du söker efter!

Hållbarhet är en strategisk hörnsten

Hållbarhet är en strategisk hörnsten

Tillsammans gör vi hållbarhet

Åbo Akademi följer de fyra grundpelarna kring hållbarhet: ekonomisk, ekologisk, social, och kulturell hållbarhet. I Åbo Akademis strategi för perioden 2021–2030 går att läsa om hur hållbarhet och hållbar utveckling tas i beaktande ur olika perspektiv. I vårt avtal med Undervisnings- och kulturministeriet för perioden 2021–2024 nämns hållbarhet bland annat i våra strategiska mål och bland våra styrkeområden. I likhet med alla andra högskolor har Åbo Akademi lovat att vara koldioxidneutrala till år 2030.

På en övergripande organisatorisk nivå ska Åbo Akademi definiera vilka av FN:s hållbarhetsmål som är de mest relevanta för universitetet. Samtidigt kommer undervisningen och forskningen att fortsättningsvis vara fria att tangera vilka som helst av hållbarhetsmålen. Det förberedande arbetet genomförs av ledningsgruppen för hållbarhet och tre tematiska arbetsgrupper.

Länkar 

Hållbarhetsfrågor och -teman är centrala i Åbo Akademis strategi. Du kan även läsa om strategin på intranätet (kräver inloggning).

De finländska högskolorna arbetar för att minska sin klimatpåverkan. Finlands universitetsrektorers råd UNIFI har tagit fram teser för hållbar utveckling.

Hur Åbo Akademi implementeras FN:s hållbarhetsmål i utbildning och underversning presenteras på intranätet (kräver inloggning).

Kontaktuppgifter

Hör gärna av dig med dina tankar, frågor och förslag kring hållbarhet till e-postadressen sustainability@abo.fi.

Du kan också vara i kontakt direkt till direktören för hållbarhet och säkerhet, Stefan Willför.

Uppdaterad 30.4.2024