Skriv här det du söker efter!

Vad tycker mofi-elever om mofi-undervisning och vem är egentligen en mofi-elev?

Vad tycker mofi-elever om mofi-undervisning och vem är egentligen en mofi-elev?

Beata Schöring

Mofi-undervisningen har varit aktuell under den senaste tiden och har väckt diskussioner i media och speciellt under året 2019 pågick en livlig debatt om mofi-undervisning. Diskussionerna har handlat om mofi-undervisningens uppdrag och om lärarens kompetens, samt om vilka elever som anses vara mofi-elever. Hur är det då egentligen? Hur identifierar sig eleverna sig själva språkmässigt och vad tycker egentligen eleverna om mofi-undervisningen?

Vad tycker mofi-elever om mofi-undervisning och vem är egentligen en mofi-elev? – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023