Skriv här det du söker efter!

Vad är lättläst?

Vad är lättläst?

Julia Brännbacka

Forskning visat att behovet av lättlästa material har ökat och i dagens läge behöver ungefär 650 000 – 750 000 personer i Finland lättläst material. Detta kan bero på allt från läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter och språkstörningar till att personen är nyfinländare och inte kan språket helt ännu. Är lättläst bara korta meningar och enkla ord eller behövs det mera för att ett material ska vara lättläst? Med detta i åtanke har jag analyserat läromedlet Zooma in på Samhällslära och fokuserat på texten, bilderna och layouten för att ta reda på vad lättläst är och om materialet är lättläst.

Vad är lättläst? – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023