Skriv här det du söker efter!

Undervisningsmaterial i huslig ekonomi för årskurs 1–4

Undervisningsmaterial i huslig ekonomi för årskurs 1–4

Mia Salminen

Huslig ekonomi är ett av det ämnen som utvecklarna av de lokala läroplanerna har möjlighet att ta med i planen för årskurs F–6 sedan Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 togs i bruk. Även om undervisningsämnet huslig ekonomi tillkommit i planen för de lägre årskurserna saknas undervisningsmaterial för att praktiskt kunna genomföra undervisningen. Ett undervisningsmaterial för ämnet är därför aktuellt. Men hur borde detta undervisningsmaterial vara uppbyggt för att gynna så väl läraren som eleven?

Undervisningsmaterial i huslig ekonomi för årskurs 1–4 – didaktiskt material

Uppdaterad 18.6.2023