Skriv här det du söker efter!

Studerandes upplevelser av studiehandledning kring studieval i övergången mellan andra och tredje stadiet

Studerandes upplevelser av studiehandledning kring studieval i övergången mellan andra och tredje stadiet

Julina Lillandt

Studievalet är ett mycket viktigt och också svårt val för dagens unga. Studiehandledningens huvuduppdrag är att ge stöd åt ungdomar och vuxna som ska välja utbildning. Den studiehandledning som gymnasiet erbjuder kan påverka de studerandes studieval på olika sätt. I min avhandling har jag därför valt att undersöka de studerandes upplevelser av studiehandledning kring studieval i övergången mellan andra och tredje stadiet.

Studerandes upplevelser av studiehandledning kring studieval i övergången mellan andra och tredje stadiet – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023