Skriv här det du söker efter!

Studerande och avhandlingsskrivandet

Studerande och avhandlingsskrivandet

Mathilda Hagback

Studerande som studerar inom den forskningsbaserade lärarutbildningen skriver en magisteravhandling för att bli behöriga lärare. Skrivandet av avhandlingen kan upplevas på olika sätt beroende på vem frågan ställs åt. Eftersom avhandlingen är ett större projekt inom den forskningsbaserade lärarutbildningen är det skäl att undersöka hur studerande upplever skrivandet. Dessutom framkommer ifall studerande ser en relation mellan avhandlingen och det framtida yrket.

Studerande och avhandlingsskrivandet – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023