Skriv här det du söker efter!

Äntligen tydligare direktiv för bedömningen av eleverna enligt läroplanen!

Äntligen tydligare direktiv för bedömningen av eleverna enligt läroplanen!

Lasse Känsäkangas

De nya bedömningskriterierna för slutbetyget i årskurs 6 är här! På hösten 2023 har utbildningsstyrelsen utarbetade tillägg till bedömningskriterierna för årskurs 6 trätt i kraft. Tidigare har läroplanen haft en mer noggrann beskrivning för vad som krävs för vitsordet 8, men nu har vi mera detaljerade beskrivningar för vad som krävs av eleven även för vitsorden 5, 7 och 9. Det didaktiska materialet nedan har funktionen att göra bedömningsprocessen ännu mer tydligt genom att på två utskrivna sidor kunna jämföra de olika bedömningskraven för vitsordet 5 (det vill säga vad krävs för att eleven ska få skolämnet godkänt) och vitsordet 7. Materialet är alltså riktat speciellt för de svagare eleverna.

Bedömningskriterier för vitsord 5 i musik för årskurs 6 – didaktiskt material

Bedömningskriterier för vitsord 7 i musik för årskurs 6 – didaktiskt material

Uppdaterad 6.10.2023