Skriv här det du söker efter!

Språkmedvetenhet

Språkmedvetenhet

Benjamin Fridlund & Sara Malin

I läroplanen betonas språkmedvetenhet genomgående. Trots det finns stora sprickor i språkmedvetenhet bland klasslärarstuderande vid de finlandssvenska klasslärarutbildningarna. Språkmedvetenhet borde tydligt tas upp inom utbildningen. Är det gemensamma riktlinjer bland utbildarna som saknas eller faller språkmedvetenheten i skymundan?

Språkmedvetenhet – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023