Skriv här det du söker efter!

Bildstöd – ett mångsidigt verktyg i förskolan

Bildstöd – ett mångsidigt verktyg i förskolan

Jennifer Lindqvist

Många förskollärare idag använder bildstöd i sin undervisning. Bildstöd är en form av visuellt stöd och är på flera sätt ett mångsidigt verktyg. Bilderna kan vara illustrerade eller bestå av fotografier och fungerar som stöd vid kommunikation, för språkutveckling och för att strukturera och tydliggöra för många barn. Möjligheterna är många, men vilka utmaningar finns och hur kan bildstödsanvändningen utvecklas?

Bildstöd – ett mångsidigt verktyg i förskolan – didaktiskt material

Uppdaterad 14.1.2024