Skriv här det du söker efter!

Skoltrötthet – en del av elevernas vardag

Skoltrötthet – en del av elevernas vardag

Elin Sandström & Sofie Wärn

Allt fler elever upplever skoltrötthet, kanske i större grad också som följd av coronapandemin. Kan fysisk aktivitet ha en inverkan på hur skoltrötta elever upplever sig vara? Kan t.ex. elever i högstadiet med en dubbel karriär dvs. de som kombinerar idrott och skolgång uppleva mer skoltrötthet jämfört med elever som går i en traditionell klass? Detta har vi undersökt i vår avhandling!

Skoltrötthet – en del av elevernas vardag – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023