Skriv här det du söker efter!

Skolkriser nu och i framtiden

Skolkriser nu och i framtiden

Simon Andersson

Covid-19 pandemin satte inte bara hela samhällen i kris utan påverkade även skolan. Vilka möjligheter har skolan att förebygga, hantera och utnyttja kriser? Vad tänker lärare om kriser i skolkontext och vilka är skolans framtida kriser?

Skolkriser nu och i framtiden – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023